Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvky na tuzemských konferencích

 

Rok 2011
Rodinná politika v EU a ČR
Kocourková, J.
Konference Krajského úřadu Jihlava, „Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí“
Jihlava, 31.3. 2011
 
XLI.Konference České demografické společnosti, “Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti“,
Olomouc, 26.5.-27.5. 2011
 
19. Celostátní kongres k sexuální výchově v ČR,
Pardubice, 22.-24.9. 2011
Kuchařová, V.
„Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí“, KÚ Kraje Vysočina
Jihlava, 31.3. 2011
 
„Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy“, Sociologický ústav AV ČR
Praha, 20.-21.10. 2011
 
Nové rozdíly v úmrtnosti a kvalitě života mezi Českem a Slovenskem
Rychtaříková, J.

XLI. Konference České demografické společnosti, “Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti“,
Olomouc, 26.5.-27.5. 2011
 
Demografie rodiny ve vědě, společnosti a politice
Rychtaříková, J.
Společenská úloha vědy, 
Senát Parlamentu České republiky, 18.1. 2011
 
Rok 2010
 
Populační politika
Kocourková, J.
XXXX. Konference České demografické společnosti, „Dvacet let sociodemografické transformace“,
Brno, 27.5.-28.5. 2010
Svobodová, K.
XXXX. konference České demografické společnosti, „Dvacet let sociodemografické transformace“
Brno, 27.-28.5. 2010
 
XXXX. konference České demografické společnosti, „Dvacet let sociodemografické transformace“
Brno, 27.-28.5. 2010
 
Rok 2009
 
Demografický vývoj - vybrané aspekty reprodukčního chování české populace v evropském kontextu
Kocourková, J.
7. Podzimní endokrinologické sympózium,
Benice, 23.10.-24.10.2009
 
XXXIX. Konference České demografické společnosti, „Žena a muž v rodině a na trhu práce“
Praha, 27.5. 2009
 
Názory české společnosti na postavení muže a ženy v rodině a na trhu práce 
Rychtaříková, J.

XXXIX. Konference České demografické společnosti, „Žena a muž v rodině a na trhu práce“,
Praha, 27.5. 2009
 
Svobodová, K.
XXXIX. Konference České demografické společnosti, „Žena a muž v rodině a na trhu práce“
Praha, 27.5. 2009
 
Šťastná, A.
XXXIX. Konference České demografické společnosti, „Žena a muž v rodině a na trhu práce“
Praha, 27.5. 2009
 
Šťastná, A.
„Reprodukce lidského kapitálu. Vzájemné souvislosti a vazby II“, VŠE
Praha, 14.-15.12. 2009
 
Rok 2008
Rodinná politika a její vliv na reprodukční chování v ČR
Kocourková, J.
XXXVIII.Konference České demografické společnosti, „50. výročí časopisu Demografie“
Praha, 21.5.-22.5. 2008

Současný baby boom v České republice

Kocourková, J.
16. Celostátní kongres k sexuální výchově v ČR,
Pardubice, 25.9.-27.9. 2008

Flexibilita práce 
Kuchařová, V.
„Nová rizika pracovního trhu“, Sociologický ústav AV ČR
Praha, 7.4. 2008
 
Konfrontace názorů a preferencí s dnešním chováním na pozadí etap rodinného cyklu
Kuchařová, V.
„Rodinná politika a životní styl rodiny – jak rodiny zvládají rozpor mezi nároky rodinného života a nároky kladenými společností“, NCR Brno
Praha, 21.4. 2008
Kuchařová, V.
„Reprodukce, nebo intimita?“, FSS MU
Brno, 29.9. 2008
 
Plodnost v České republice a ve Slovenské republice: staré a nové odlišnosti
Rychtaříková, J., Vaňo, B.

XXXVIII. Konference České demografické společnosti, „50. výročí časopisu Demografie“
Praha, 21.5.-22.5. 2008
 
Svobodová, K.
„Když senioři potřebují pomoci. Solidární pomoc a péče o staré lidi v rodině“, FSV UK
Praha, 18.9. 2008
 
Rok 2007
 
Rodinná politika v ČR: mění se přístup státu k rodinám?
Kocourková, J.
15. Celostátní kongres k sexuální výchově v ČR,
Pardubice, 4.10.-6.10. 2007
Kuchařová, V.  
mezinárodní kolokvium „Možnosti a hranice státní rodinné politiky“,
Praha, 21.6.2007
 
Regionální diferenciace plodnosti v průřezové a kohortní perspektivě
Rychtaříková, J.

XXXVII. Konference České demografické společnosti, „Regionální demografie“,
Olomouc, 23.5.-24.5. 2007
 
Šťastná, A.
(European Graduate School for Social Sciences) International Doctoral Seminar in Social Science
Brno, 29.11.-2.12. 2007
 
Rok 2006
 
Vztah pro-rodinných opatření a porodnosti
Kocourková, J.
Konference MPSV, "Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je ČR státem přátelským k rodině?"
Praha, 28.11.-29.11. 2006
 
Kuchařová, V.
Konference „Sociální vyloučení a sociální politika“, FSS MU,
Brno, 25.-26.5.2006
 
Svobodová, K.
XXXVI. Národní konference České demografické společnosti, „Žít déle v české společnosti“,
Praha, 24.5.2006
 
Svobodová, K.
Diskusní večer České demografické společnosti, PřF UK,
Praha, 20.9.2006
 
Rok 2005
Kuchařová, V.
„Rodina a rodičovství na prahu 21. století - Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi“, konference MPSV ČR
Praha, 10. - 11. 11. 2005