Jdi na obsah Jdi na menu
 


Generations and Gender Programme (GGP) je mezinárodní výzkumný projekt koordinovaný Ekonomickou komisí OSN v Ženevě (http://www.unece.org/pau/ggp/). Sestává se ze dvou částí, a to panelového výběrového šetření Generations and Gender Survey (GGS) a kontextuální databáze agregovaných dat s doplňujícími informacemi. Cílem projektu je prohloubit znalosti o demografickém a sociálním vývoji a faktorech, které jej ovlivňují.

 

Základní informace o projektu

9. 2. 2011

V České republice bylo šetření GGS uskutečněno ve dvou vlnách (2005 a 2008) formou dvou výzkumných projektů. První projekt pod názvem Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender (Generations and Gender Survey: prospective longitudinal study), byl finančně podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí, registrační číslo 1J 023/04-DP2 národního programu výzkumu TP-5 „Moderní společnost a její proměny“, druhý pod názvem Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita (ASORA) bylo finančně zabezpečeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, projekt č.2D06004 programu Sociálněekonomický rozvoj české společnosti. Hlavním řešitelským pracovištěm byla Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie (zastoupená prof. RNDr. Jitkou Rychtaříkovou, CSc.) a spoluřešitelem byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (zastoupený PhDr. Věrou Kuchařovou, CSc). Sběr dat provedla agentura SC&C a oporu výběru připravil Český statistický úřad.

Podrobnější informace o projektu