Jdi na obsah Jdi na menu
 


Články ve sbornících z konferencí

Rok 2010

Vybrané aspekty reprodukčního chování populace ČR 
Kocourková, J.
In: Sborník referátů z 18. celostátního kongresu k sexuální výchově v ČR. Pardubice: SPRSV/ PF Univerzity Hradec Králové, 23.-25.9.2010
 
Kuchařová, V.
Demografie 2010 (1)
 
Svobodová, K.
Demografie 2010 (1)
  
Šťastná, A.
Demografie 2010 (1) 

 

Rok 2009

Kuchařová, V.
In: Langhamrová J. (ed.). Reprodukce lidského kapitálu. Vzájemné vazby a souvislosti - II. ročník. Praha: Oeconomica, VŠE.
2009.

Názory české společnosti na postavení muže a ženy v rodině a na trhu práce
Rychtaříková, J.
XL. konference České demografické společnosti
2009

Plodnost v České republice a ve Slovenské republice: staré a nové odlišnosti
Rychtaříková, J., Vaňo, B.
Demografie 2009 (1)

Příprava na stáří a odchod do důchodu
Svobodová, K.
In: Langhamrová J. (ed.). Reprodukce lidského kapitálu. Vzájemné vazby a souvislosti - II. ročník. Praha: Oeconomica, VŠE.
2009 

Šťastná, A.
In: Langhamrová J. (ed.). Reprodukce lidského kapitálu. Vzájemné vazby a souvislosti - II. ročník. Praha: Oeconomica, VŠE.
2009
 

Rok 2008

Současný baby boom v České republice.
Kocourková, J.
In: Sborník referátů z 16. celostátního kongresu k sexuální výchově v ČR. Pardubice: SPRSV/ PF Univerzity Hradec Králové, 25.-27.9.2008

Konfrontace názorů a preferencí s dnešním chováním na pozadí etap rodinného cyklu
Kuchařová, V.
In: Rodinná politika a životní styl rodiny – jak rodiny zvládají rozpor mezi nároky rodinného života a nároky kladenými společností. Brno: Národní centrum pro rodinu.
2008
 

Rok 2007

Rodinná politika v ČR: mění se přístup státu k rodinám?
Kocourková, J. 2007.
In: Sborník referátů k 15. celostátnímu kongresu k sexuální výchově v ČR. Pardubice: SPRSV/FF UK a PF Univerzity Hradec Králové, 4.-6.10.2007

Lone mothers at the labour market
Kuchařová, V.
In: Social security and the labour market: A mismatch?. 5th International Research Conference on Social Security, ISSA.
2007
 

Rok 2006

Kuchařová, V.
In: Sirovátka, T. (ed.). Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita/VUPSV
2006.