Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní informace o projektu

9. 2. 2011

Šetření GGS je multidisciplinárního charakteru, mezinárodně srovnatelné, kontextuální a jeho hlavním těžištěm jsou mezigenerační a partnerské vztahy. Od toho se odvíjí i název šetření Generations, které je zaměřeno na zkoumání vztahů rodičů a dětí a to v jakémkoliv okamžiku jejich životní dráhy a Gender, jež je orientováno na partnerské vztahy.

Data šetření zahrnují dětství, formování a vývoj partnerských vztahů, odchod z domova rodičů, zapojení do pracovního procesu, založení rodiny i postproduktivní věk. Událost v životě člověka jako je sňatek, narození dítěte, rozvod či podobně závisí i na jeho předchozí zkušenosti. Na druhé straně tato událost následně formuje jeho pozdější rozhodování. Respondenti ve věku 18–79 let vypovídali nejen o sobě, ale i o svých partnerech, rodičích a dětech. Pozornost byla věnována nejen partnerským a mezigeneračním vztahům a genderu, ale také situaci domácností, rezidenční mobilitě, sociálním sítím, neformálním i veřejným transferům, vzdělání, zdravotnímu stavu, ap. V závěru byly dotazy na postoje a hodnotové orientace. Šetření bylo realizováno formou osobního rozhovoru (face to face interview). Obsahovalo povinnou (základní) část dotazníku a volitelné moduly (podrobněji: http://www.unece.org/pau/ggp/materials.htm).

Dotazník byl rozčleněn do následujících tématických okruhů: domácnost, děti, partnerství, rodiče a domov rodičů, plodnost, zdraví a duševní pohoda, ekonomická aktivita a příjmy, majetek domácnosti a hodnotové orientace a postoje.

První vlna šetření proběhla na území celé České republiky v roce 2005 a byly shromážděny údaje od 10 006 respondentů české národnosti ve věku 18-79 let. Druhá vlna byla realizována metodou CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) v roce 2008 a šetření se účastnilo 10 071 respondentů, z toho 3 152 z první vlny a 6 919 byli noví respondenti.